Levens executeur

Levensexecuteur

Een levensexecuteur is iemand die u zelf aanwijst om u belangen te behartigen als u dat zelf niet meer wilt of kunt. Waarom zou u dit willen? Er kan een moment in u leven komen, dat u niet meer voor u zelf kunt zorgen. Geen beslissingen meer kan nemen. Hebt u niets geregeld dan kan een familielid deze taak overnemen of de rechter benoemt een bewindvoerder of curator. Dit kan dus iemand zijn die u zelf nooit als vertrouwenspersoon gewild zou hebben. Het voordeel van een levensexecuteur is dat u zelf iemand aanwijst en beslist wat hij wel en niet mag. Dit wordt dan bij de notaris vastgelegd.

Wat mag en doet een levens executeur

De levensexecuteur mag alles doen wat u hem of haar aan bevoegdheden heeft gegeven. Bevoegdheden kunnen verdeeld worden over meerdere levensexecuteurs. Er kunnen beperkingen worden opgenomen. U kunt opnemen dat de levensexecuteur voor bepaalde handelingen toestemming nodig heeft. U kunt ook een levensexecuteur opnemen, die controleert en toezicht houdt. Of die in bepaalde situaties beslissingsbevoegd is (de knoop moet doorhakken).

Eén ding mag een levensexecuteur in ieder geval niet, en dat is het opmaken of wijzigen van uw testament of codicil of het wijzigen van uw levenstestament.

Wanneer start de levensexecuteur? De levensexecuteur start met zijn werkzaamheden, zodra u zelf aangeeft dat ze gestart moeten worden. Of zodra blijkt dat u niet meer voor uzelf kunt zorgen.

Wat kunnen wij voor u doen? Allereerst natuurlijk in een persoonlijk gesprek samen met u uw wensen achterhalen. En dan zijn er twee mogelijkheden.

Begeleiding maken levenstestament.

Het maken van een levenstestament is niet iets wat je in een uurtje doet. Samen praten en sparren, zeker voor ondernemers, is een proces waar tijd in gaat zitten.

Wij maken deze tijd voor u. En wij gaan, als u dat wilt, samen met u naar de notaris.

Begeleiden maken levenstestament en benoeming tot (toezichthoudend) levensexecuteur

Bovenstaande is dan natuurlijk ook van toepassing. Maar als u ons als professioneel levens executeur benoemt, uitvoerend of toezichthoudend, dan hebben wij jaarlijks contact. En vaker als u dat wilt. Zo houdt u het vertrouwen dat uw wensen zoals die opgenomen zijn in het levenstestament goed worden uitgevoerd. En misschien komt u er (tijdens een gesprek) achter, dat u graag iets wilt wijzigen.